Visualiseringsexempel

8.00

Denna bok är fylld med visualiseringsexempel på hur team kan förbättra samarbete och kommunikation, såväl som forma nya beteenden. Den är skriven för personer och team som jobbar i en agil mjukvaruutvecklingsmiljö.

Sidorna i boken beskriver endast exempel. Inget annat. Inga djupa teoretiska förklaringar. Inga referenser till Gamification. Inga diskussioner om hur hjärnan behandlar visuell input eller hur våra beteenden påverkas av visuell information. Det finns andra böcker som behandlar dessa ämnen.

Exemplen i denna bok kan uppfattas som om de representerar det bästa eller det enda sättet att göra saker och ting på. Detta är självklart inte sant.  Exemplen representerar inte “best practice” Dom är endast förslag. Du behöver anpassa dem efter dina behov och din miljö.

Boken är inte ämnad att läsas pärm till pärm. Bläddra. Hoppa fram och tillbaka. Välj ut det du gillar. Kombinera idéer som du finner användbara. Experimentera och utvärdera. Utveckla eller överge dem.

Lycka till och ha skoj!

Översättning: Therése Ressel

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Visualiseringsexempel”

Your email address will not be published. Required fields are marked *